.....

آشیو برچسب ها:نقش انضباط کار در بهره‌وری

مجموعه مقالات: نقش انضباط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابکتاب حاضر شامل مجموعه مقالاتی است از همایش “نقش انضباط کار در بهره‌وری” که در آبان ماه و اسفند ماه سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۸برگزار گردید .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از” :نقش انضباط کار در انسجام و حفظ گروه‌های تولیدی ـ خدماتی/ فریدون کامران” ;”تبعات حقوقی بی‌انضباطی کاری/ علی نجفی” ;”نقش انضباط کار در انتخاب گزینه‌های مدیریتی/ داود محب علی ...

ادامه مطلب »