.....

آشیو برچسب ها:نقدی بر «مبانی جامعه‌شناسی»

نقدی بر «مبانی جامعه‌شناسی»

تصویر

معرفی مختصر کتابعلم جامعه‌شناسی سعی دارد از طریق کشف رابطه بین متغیرهای مختلف پی به قانونمندی‌های حاکم در جامعه برده، تا بتواند در هدایت، کنترل و تغییر پدیده‌های اجتماعی نقش ایفا کند. در این کتاب به تبیین مفاهیم بحث‌برانگیزی از مبانی جامعه‌شناسی یعنی «پایگاه اجتماعی»، «قشربندی اجتماعی»، «نسخ‌های اجتماعی»، «گروه‌های اجتماعی»، «طبقات اجتماعی» و «ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی» پرداخته شده ...

ادامه مطلب »