.....

آشیو برچسب ها:ملی شدن صنعت نفت

فروش نفت بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادی است

ملی شدن صنعت نفت-دکتر فریدون کامران

مبادله مواد اولیه با کالای کشورهای دیگر به مثابه فروش سرزمین است و یک کشور نمی‌تواند مدت زیادی با فروش سرزمین خود ارتزاق کند، اگر کشوری سرزمین خود را بفروشد، موجودیت خود را زیرسوال برده است. نفت نیز جزو سرزمین و منبعی تمام‌شدنی است، لذا فروش آن بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادی است. دکتر فریدون کامران دکتر فریدون کامران، ...

ادامه مطلب »