.....

آشیو برچسب ها:مجموعه مقالات

مجموعه مقالات: نقش روابط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابدر نوشتار حاضر، “نقش روابط کار در بهره‌وری “از دیدگاه اجتماعی، مدیریتی و روان‌شناسی بررسی و تبیین می‌شود .مخاطبان کتاب را با این موضوعات مطالعه می‌کنند” :نقش روابط رسمی و غیر رسمی در بهره‌وری سازمان”، “ارتباط مدیریت سازمان با کارکنان از دیدگاه اجتماعی”، “عوامل موثر در بهره‌وری و اندازه‌گیری آنها”، “چگونگی روابط کار در فعالیت‌های تیمی”، “روان‌شناسی بهره‌وری ...

ادامه مطلب »

مجموعه مقالات: نقش انضباط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابکتاب حاضر شامل مجموعه مقالاتی است از همایش “نقش انضباط کار در بهره‌وری” که در آبان ماه و اسفند ماه سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۸برگزار گردید .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از” :نقش انضباط کار در انسجام و حفظ گروه‌های تولیدی ـ خدماتی/ فریدون کامران” ;”تبعات حقوقی بی‌انضباطی کاری/ علی نجفی” ;”نقش انضباط کار در انتخاب گزینه‌های مدیریتی/ داود محب علی ...

ادامه مطلب »