.....

آشیو برچسب ها:دکتر فریدون کامران

نقدی بر «مبانی جامعه‌شناسی»

تصویر

معرفی مختصر کتابعلم جامعه‌شناسی سعی دارد از طریق کشف رابطه بین متغیرهای مختلف پی به قانونمندی‌های حاکم در جامعه برده، تا بتواند در هدایت، کنترل و تغییر پدیده‌های اجتماعی نقش ایفا کند. در این کتاب به تبیین مفاهیم بحث‌برانگیزی از مبانی جامعه‌شناسی یعنی «پایگاه اجتماعی»، «قشربندی اجتماعی»، «نسخ‌های اجتماعی»، «گروه‌های اجتماعی»، «طبقات اجتماعی» و «ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی» پرداخته شده ...

ادامه مطلب »

مشارکت سیاسی کارگران

تصویر

معرفی مختصر کتابدر تحقیق حاضر احساس تعلق خاطر کارکنان بخش صنعتی استان تهران نسبت به موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی کشور بررسی شده، همچنین ارتباط بین فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی با متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی شرح داده شده است .افزون بر آن، پس از تحلیل قانونمندی‌های حاکم در جهت‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی، راه کارهایی به منظور ایجاد گرایش‌های ...

ادامه مطلب »

مجموعه مقالات: نقش روابط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابدر نوشتار حاضر، “نقش روابط کار در بهره‌وری “از دیدگاه اجتماعی، مدیریتی و روان‌شناسی بررسی و تبیین می‌شود .مخاطبان کتاب را با این موضوعات مطالعه می‌کنند” :نقش روابط رسمی و غیر رسمی در بهره‌وری سازمان”، “ارتباط مدیریت سازمان با کارکنان از دیدگاه اجتماعی”، “عوامل موثر در بهره‌وری و اندازه‌گیری آنها”، “چگونگی روابط کار در فعالیت‌های تیمی”، “روان‌شناسی بهره‌وری ...

ادامه مطلب »

مجموعه مقالات: نقش انضباط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابکتاب حاضر شامل مجموعه مقالاتی است از همایش “نقش انضباط کار در بهره‌وری” که در آبان ماه و اسفند ماه سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۸برگزار گردید .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از” :نقش انضباط کار در انسجام و حفظ گروه‌های تولیدی ـ خدماتی/ فریدون کامران” ;”تبعات حقوقی بی‌انضباطی کاری/ علی نجفی” ;”نقش انضباط کار در انتخاب گزینه‌های مدیریتی/ داود محب علی ...

ادامه مطلب »

عشق ماندگار

تصویر

معرفی مختصر کتاب– موضوع(ها): داستان‌های فارسی – قرن ۱۴ نویسنده: حجت‌الله کارزانی بازنویسی: فریدون کامران ناشر: نشر استادیار (وابسته به موسسه تحقیقاتی دانشیار) ISBN: ۹۶۴-۷۷۸۳-۰۷-۸ تعداد: ۲۰۰۰ نسخه چاپ: رقعی (شومیز) صفحه: ۲۸۸ صفحه تاریخ انتشار : ۸۲/۰۴/۰۹ قیمت: ۱۸/۵۰۰ ریال کد دیویی: ۸fa۳.۶۲  زبان کتاب: فارسی محل نشر: تهران- تهران

ادامه مطلب »