.....

آشیو برچسب ها:اصول نگارش طرحهای پژوهشی پروپوزال‌نویسی

اصول نگارش طرحهای پژوهشی “پروپوزال‌نویسی”

اصول نگارش طرحهای پژوهشی پروپوزال‌نویسی-دکتر فریدون کامران

اصول نگارش طرحهای پژوهشی “پروپوزال‌نویسی” معرفی مختصر کتابنگارش یک طرحی تحقیقاتی (پروپوزال نویسی)، شاید بیش‌تر از چند صفحه و هشت عنوان نباشد. اما این هشت عنوان مطالبی را در بر می‌گیرد که چنانچه محقق بر آنها مسلط نباشد به تهیه طرحی نامنسجم و ناهماهنگ می‌انجامد. نگارش یک پروپوزال خوب، برخلاف کمیت آن باید از چنان کیفیتی برخوردار باشد که هر ...

ادامه مطلب »