.....

مصاحبه ها

تنها «برخورد» کارساز نیست، باید «فرهنگ‌سازی» کنیم

تنها «برخورد» کارساز نیست، باید «فرهنگسازی» کنیم

مریم زنگنه: امروزه کمتر نوجوان و حتی جوان و میانسالی را می‌توانی پیدا کنی که درباره جدیدترین امکانات گوشی‌های هوشمند و تبلت و ماهواره و … اطلاعی نداشته باشد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این فناوری به تک تک خانه ها راه پیدا کرده است. فناوری که هم می‌تواند آسیب رسان باشد و هم مفید .از قضا فرهنگ جامعه ...

ادامه مطلب »

فروش نفت بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادی است

ملی شدن صنعت نفت-دکتر فریدون کامران

مبادله مواد اولیه با کالای کشورهای دیگر به مثابه فروش سرزمین است و یک کشور نمی‌تواند مدت زیادی با فروش سرزمین خود ارتزاق کند، اگر کشوری سرزمین خود را بفروشد، موجودیت خود را زیرسوال برده است. نفت نیز جزو سرزمین و منبعی تمام‌شدنی است، لذا فروش آن بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادی است. دکتر فریدون کامران دکتر فریدون کامران، ...

ادامه مطلب »