Date Archives

آوریل 2019

بررسی رابطه مطالعه دانشجویان با مدرک تحصیلی آنان (،فوق دیپلم،لیسانس،کارشناسی ارشدودکتری)در دانشگاه تهران مرکز

مقدمه

انسان از زمان پیدایش بر پهنه کیتی تا امروز که در فکر تسخیر فضا ست همواره در پی ارتبا هم عصران خود وانتقال یافته هایش به آیندگان بودهاولین گام ها را بانقاشی روی دیوار غارها برداشته است سپس تحول دیگر اختراع خط  گامی بلند در اندیشه های هر عصر به آیندگان برداشته اشت.تحول دیگر ماشین چاپ در طی مراحل رشد واعتلای فکری پا ی دارد .بطوری که پیشرفته ترین اقوام هر عصر کسانی بوده اندکه علاقمند به مطالعه وکتاب خوانی جزء جدا نشدنی از زندگی روزمره شان بوده است. امروزه یکی از شاخص های پیشرفت هر کشوری را سرانه مطالعه در آ ن کشور می دانند .زیرا مطالعه وکتاب رابطه مستقیم با رشد فرهنگی دارد.وحجم وسیعی از یافنه های علمی، فرهنگی،واجتماعی را در بر می گیرد .در عصر حاضر که علوم وتکنولوژی گسترش کمی وکیفی بی سابقه ای یافته است.مناسب ترین راه برای دست یابی به این هدف مطالعه است. بنابر این باید روحیه کتاب خوانی،تحقیق وتفکر در افراد تقویت شود تا امکان همراه شدن با جریان رشد علمی وتکنولوژیکی برای ملت ما فراهم شود لذا در این پژوهش سعی شده است که میزان مطا لعه  مدارک تحصیلی مختلف  مورد بررسی قرار گیرد. تا انشالله مسئولان نظام آموزش عالی در جهت رفع آن اقدام نمایند

 بیان مسئله

بررسی روند پیشرفت ملت ما نشان داده که توسعه یافتگی هر کشورارتباطی مستقیم با الگوی مطالعه مردم آن کشور دارد.ومطالعات مستمر وهدفدار ارتقاء جوامع وتحولات  سیاسی اقتصادی علمی را با خود به ارمغان آورده است. ولی در کشور های توسعه نیافته مطالعه را همه گیر ونیاز ی عمومی نمی دانند.(مهین ریم تبریزی)

متاسفانه  کشور ما با وجو فرهنگ وادب دیرینه وپرسابقه امروزه از حیث کتابخوانی جزءعقب مانده ترین کشور هاست طبق این آمار ها میانگین زمان مطالعه در ژاپن وآلمان غربی 4 ساعت در شبانه روز است ودر ایران تنها 2دقیقه است.در آلمان غربی به ازای هریک میلیون نفر 1064عنوان ودر ایران 116 عنوان کتاب منتشر می شود.لذا کوشش محقق بر این است که بدانند . دانشجویا ن که  به چه میزان  در این زمینه به مطالعه بپر دازند. این تحقیق در دانشگاه تهران مرکزاز دانشجویاندر مقاطع گوناگون انجام شده است .آمار های مقایسه ای یاد شده به خوبی وضع نا مطلوب کتاب ومطالعه را در ایران نشان م یدهد.وضع اسف بارفرهنگی جامعه ما هر انسان آگاهی را به تفکر وچاره جویی وا می دارد.

از آنجا که مطالعه به ویژهدر زمینه تعلیم وتربیت جزء لاینفک دانشجویی است .باید جایگاه مطالعه نزد دانشجویان موردبررسی قرار گیرد.عوامل تاثیر گذار بر آن-اعم از بازدارنده وترغیب کننده –شناخته شوند.تا با استفاده از آنها شرایط بهبود کمی وکیفی مطالعه در بین دانشجویان فراهم آید.

سوالات پژوهش

1- آیا بالا رفتن سطح تحصیلات دانشجویان به افزایش میزان مطالعه می انجامد؟

2- آیابالا رفتن سطح تحصیلات دانشجویان سبب میشودتغییراتی در نگرش آنها به مطالعه پدید آید؟

3-ایا ارتقاء مدارج تحصیلی سبب آشنا ترشدن دانشجویان با روش مطالعه میشود وبه آنها سیرمطالعاتی می دهد

بر این اساس در این تحقیق سعی شده است که به ارزیابی میزان مطالعه دانشجویان وبررسی ارتباط آن با مدرک تحصیلی انان پرداخته شود.

کتاب پریسان

پيش‌گفتار

 

دكارت در اثبات موجوديّت خويش مي‌گويد: «من فكر مي‌كنم، پس هستم. اما بدون شك، تفكر انسان بي‌هدف و بي‌معنا نمي‌تواند باشد. پس شايد بهتر مي‌بود در اثبات وجود خودش مي‌گفت: من عشق مي‌ورزم پس هستم».

انسان با عشق مي‌زيد. عشق به مادر و پدر، عشق به يار و همسر، عشق به وطن و عشق به «او».

وقتي انسان از عشق تهي مي‌گردد، يأس و افسردگي سراپاي وجودش را فرا مي‌گيرد، در حدي كه ديگر زندگي برايش معنائي ندارد. ما به خاطر عشق مبارزه مي‌كنيم. مي‌جنگيم. درد و رنج را تحمل مي‌كنيم و نهايتاً براي همين به «او» مي‌پيونديم.

در تابستان سال 1380 به جواني برخوردم كه صداقت، صميمت، پاكي و مهرباني او مرا مجذوب خود نمود. او زندگي پر از درد و رنجش را از درون چادر محقر سياهي شروع مي‌كند و قلب كوچكش را نثار زيبائي عشقي مي‌نمايد كه جرقه اوليه آن از ابتداي دوران طفوليت‌اش و رسيدن به دوران خودشناسي شكل مي‌گيرد. او عشق مي‌ورزد و نهايتاً با عشق به وطن وارد كارزار عظيم جنگ مي‌شود. اين دو واژه سه حرفي يعني جنگ و عشق با هم گلاويز مي‌گردند، تا آنجا كه به انفجار هنري مي‌انجامد.

كلام او ساده، بي‌آلايش، عاميانه، و به اصطلاح بهتر بگوئيم رك و پوست‌كنده است. وقتي داستان زندگي‌اش را شنيدم بر آن شدم كه از آن رماني بسازم كه حكايت جنگ و عشق را يكجا بيان كند. در نگارش اول كتاب تحت عنوان عشق ماندگار با وجود تمام تغييراتي كه در داستان زندگي اين جوان دادم، اما تمام كوششم نيز در اين بود كه به اصل ماجراي زندگي راوي لطمه‌اي وارد نشود و باصطلاح به ساختار اصلي زندگي‌اش تا آنجا كه مي‌توانم وفادار باشم. بنابراين اگرچه كتاب در سال 1382 منتشر شد، اما هميشه احساس مي‌كردم كه محتواي آن فاقد پيام‌هاي قوي و تأثيرگذار براي خواننده است. اين بود كه پس از ناياب شدن آن بهتر ديدم كه به جاي تجديد چاپ به نگارش كتاب جديدي بپردازم كه حامل پيام‌هايي بهتر و مؤثرتر باشد. در اين كتاب خاطرات جنگي قهرمان داستان كم‌رنگ‌تر شده تا به حكايت جنگ نفس او كه جهاد اكبر است پرداخته شود.

 

فريدون كامران

1390

 

 

 

 

دوران كودكي

 

غروبي دل ا‌نگيز و با طراوت بود. اهالي ايل خزل تازه پايه چادرهاي سياه خود را به زمين كوبيده بودند. آنها راه درازي را طي كرده تا به منطقه ميمك رسیده بودند. اين منطقه آب و هواي معتدلي داشت.این ایل قبل از رسيدن فصل زمستان تمامي بساط محقر خود را با تعدادي مرغ و خروس و كودك بر پشت الاغ‌ها نشانده و به همراه گوسفندان و چند رأس سگ گله و نگهبان با پاي پياده به راه افتاده بودند. آنها كوه و دشت و صحرا را در مي‌نوردیده تا به اين منطقه گرمسيري و خوش آب و هوای میمک برسند.

درون چادرها بساط هر خانواري تلنبار شده بود. مردها خسته و كوفته در يكصدمتري قطار چادرها نشسته بودند،وهر كدام چنان در خود فرو رفته بودکه گويي هيچكس ناي حرف زدن نداشت.

اما زنها خستگي نمي‌شناختند. آنها در درون سياه چادرهاي خود به مرتب كردن وسايل و مهيا كردن بساط پخت و پز مشغول بودند. صداي بع‌بع گوسفندانی كه در ضلع شمالي چادرها جمع شده بودند، لحظه‌اي قطع نمي‌شد. آنها سرمست از خوردن سبزه‌هاي نورسته ی بين راه، نشسته و نشخوار مي‌كردند، و هر چند وقت نيز يكي از آنها به زير آواز دلنشين بع‌بع … مي‌زد.

درروزهایی که ایل درحال کوچ بود،بره‌هاي كوچك از فرصت نهایت استفاده را‌كرده،و صاحبانشان هم نهايت سخاوت را درحق شان روا داشته و آنها را از پستان لطيف مادرانشان بر حذر نداشته بودند. آنها نيز مي‌خواستند در اين دم دماي غروب حداكثر استفاده را از اين خوان گسترده پستان بنمايند و تا مي‌توانند از آن جدا نشوند.

سگ گله ما يعني گرگي مهربان نيز نشسته و سر را روي دو دست خود گذاشته،بي‌خيال از مسئوليت حمع و جور كردن گله، خسته و كوفته نگاهش را به نقطه نامعلومي دوخته بود.

ما بچه‌ها نيز همچون بره‌هاي سرمست، با شور و شوق به دامان تپة سرسبز منطقه رفته و بي‌خيال از هر فكر و كاري مشغول بازي بودیم.

صداي ناله‌هاي پدرم در طول راه دقيقه‌اي از مغزم خارج نمي‌شود. اين صداها همچون ضربه‌هاي پتكي بر سندان قلب كوچك من مي‌نواخت، و هر لحظه مرا از شادي‌هاي كودكانه‌ام باز داشته و نهيب مي‌ زد.

سعي داشتم بيشتر خودم را در ميان بازي كودكان مشغول كنم، تا بلكه ديرتر به خانه سياه كوچكمان بروم تا كمتر نظاره‌گر زجر و ناله‌هاي دردناك او باشم. در طول راه من در كنار او بر پشت الاغ كوتوله همسايه‌مان كه به ما قرض داده بود، نشسته بودم و ناله‌هاي جگرسوز او در طول راه ماهيچه‌هاي قلبم را منقبض مي‌كرد.

هوا كم‌كم تاريك مي‌شد. مادرها هر يك بعد از جمع و جور كردن وسايل چادرهايشان، فرزندان خود را صدا مي‌كردند، و آنها پس از پيوستن به مادرانشان آرام به درون چادر سياه خود مي‌خزيدند.

وقتي به خود آمدم، ديگر هيچ كودكي در اطرافم پيدا نمي‌شد. همه رفته بودند، اما من دوست نداشتم به سياه چادر بروم. پس در همان جا بر روي تخته سنگي نشستم و به نقطه دوري كه خورشيد را بلعيده بود خيره شدم. ناگهان با صداي فرياد مادرم كه مرا مي‌ناميد به خود آمدم، و بي‌اختيار به طرف سياه چادر كوچكمان دويدم. به محض ورود با اخم و فرياد گزندة مادر مواجه شدم. «توله‌سگ تو كي مي‌خواي به خانه برگردي!؟ چيزي نگفتم، پدر باز هم ناله مي‌كرد. او بدجوري از شكم درد رنج مي‌برد. ما نبايد به اينجا كوچ مي‌كرديم. آخر ما كه گوسفند چنداني نداشتيم! اما همسايه‌ها مي‌دانستند كه اگر در سردسير بمانيم حتماً همه ما به خصوص پدر از سرما تلف مي‌شد. اين بود كه دست به يكي كردند و به اصرار و به كمك آنها به رغم بيماري پدرم به اينجا كوچ كرديم.

برادر و سه خواهرم در گوشه چادر كز كرده بودند. من هم به آرامي به آنها پيوستم. صداي قاروقور روده‌هاي آنها به خوبي شنيده مي‌شد. ما همه گرسنه بوديم، اما مادر اعتنايي نداشت. اصلاً چيزي نداشتيم كه بخوريم. بوي نان داغ در هوا پيچيده بود و ما بچه‌ها حسرت خوردن يك لقمه نان را داشتيم. مادر بي‌درنگ پتوي آبي، پريده رنگ را پهن كرد و به فرمان او همه ما بچه‌ها بر روي آن غلتيديم تا مادر پتوي ديگري را بر روي ما بگذارد. همه خسته بوديم خيلي زود آواي نه چندان دلنشين خروپف‌ها شروع شد.  من با اينكه خيلي خسته بودم، در قطعه كوچكي كه از چادر نصيبم شده بود به سختي جابه‌جا مي‌شدم. وقتي روي دست مي‌غلتيدم چهره‌هاي معصومانه و سپيدگون خواهرانم را مي‌ديدم كه با تابش نور مهتاب كه از سوراخ چادر مي‌تابيد نوراني شده بودند. و وقتي به پشت مي‌خوابيدم نگاهم را به بالاي تيرك وسط چادر مي‌دوختم و احساس مي‌كردم كه اين تيرك بلند، تيماردار و نگهبان مهربان ماست. پدر هرازچندگاهی غلتي مي‌زد و ناله‌اي مي‌كرد، و گويي مرا با همه كودكي كه داشتم هشدار مي‌داد، تا از واقعيت غم‌انگيز زندگي‌مان چندان فاصله‌اي نگيرم.

نمي‌دانم ديگر كي و چه وقت پلكهايم سنگين شدند و به خواب رفتم.

روزها كه با بچه‌هاي همسايه بازي مي‌كردم، به فكر هيچ چيز و هيچ‌كس نبودم. با خيالي راحت و آسوده صبح‌ها را با بازي و فرياد و قهقهه به غروب مي‌رساندم.دشت، صحرا، تپه و كوه همه و همه از آن ما بود و ما همچون كبك‌هاي سبك‌بال به هر سويي پر مي‌كشيديم و بازي مي‌كرديم. در اين دشت وسيع و زيبا دو دسته مي‌شديم و از ديد يكديگر پنهان مي‌گشتيم، و هر كس پشت سنگي و يا بوته‌اي پنهان مي‌شد. بدنبال يكديگر مي‌گشتيم و زماني كه همديگر را مي‌يافتيم فرياد شادي ما به هوا برمي‌خاست. و فرياد مي‌زديم كه ما برنده شديم. با چوب اسب‌دواني مي‌كرديم، و با سنگ نشانه‌روي و خلاصه بازي‌هايي كه نهايت ابزار و وسايل‌شان همه و همه چوب و سنگ بود. تفنگ‌بازي،خانه‌سازي، قايم موشك‌بازي، سنگ‌پراني و … اين بازي‌ها ما را به نهايت شور و هيجان مي‌برد كه اغلب گذشت زمان را فراموش مي‌كرديم. تنها سوت پايان بازي را مادرها با صدا كردن فرزندانشان به صدا در مي‌آوردند. روزها صاحب زمين و آسمان و شب‌ها پاك‌باخته‌اي كه از تمام داشته‌هاي اين دنيا تنها يك متر از محدودة كوچك چادر نصيبش مي‌شد. و حتي در حسرت خوردن شكمی‌پرمي‌سوخت.

فصل1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

بررسی رابطه مطالعه دانش آموزان با نمرات ریاضی آنان در مقطع تحصیلی ابتدایی دبستان فرزندان امام در منطقه 3

 کلیات

مقدمه

انسااط باهم عصران خوداز زمان پیدایش بر پهنه کیتی تا امروز که در فکر تسخیر فضا ست همواره در پی ارتبا هم عصران خود وانتقال یافته هایش به آیندگان بودهاولین گام ها را بانقاشی روی دیوار غارها برداشنه است سپس اختراع خط وتحول ریگر ماشین چاپ در طی مراحل رشد واعتلای فکری پا ی دارد .بطوری که پیشرفته ترین اقوام هر عصر کسانی بوده اندکه علاقمند به مطالعه وکتاب خوانی جزء جدا نشدنی از زندگی روزمره شان بوده است.بنابر این باید روحیه کتاب خوانی،تحقیق وتفکر در افراد تقویت شود تا امکان همراه شدن با جریان رشد علمی وتکنولوژیکی برای ملت ما فراهم شود لذا در این پژوهش سعی شده است که میزان مطا لعه دانش آموزان وارتباطش را با نمره ریاضی آنان مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله

بررسی روند پیشرفت ملت ما نشان داده که توسعه یافتگی هر کشورارتباطی مستقیم با الگوی مطالعه مردم آن کشور دارد.ومطالعات مستمر وهدفدار ارتقاء جوامع وتحولات سیاسی اقتصادیعلمی را با خود به ارمغان آورده است. ولی در کشور های توسعه نیافته مطالعه را همه گیر ونیاز ی عمومی نمی دانند.(مهین ریم تبریزی)

متاسفانه  کشور ما با وجو فرهنگ وادب دیرینه وپرسابقه امروزه از حیث کتابخوانی جزءعقب مانده ترین کشور هاست طبقاین آمار ها میانگین زمان مطالعه در ژاپن وآلمان غربی 4 ساعت در شبانه روز است ودر ایران تنها 2دقیقه است.در آلمان غربی به ازای هریک میلیون نفر 1064عنوان ودر ایران 116 عنوان کتاب منتشر می شود.لذا کوشش محقق بر این است که بدانند . دانش آموزان که از پایه در س ریاضی شان  باید قوی باشد تا موفق شوند. به چه میزان  در این زمینه به مطالعه بپر دازند.این تحقیق در یکی از دبستان های تهران به نام فرزندان امام درمنطقه 3 از 20 نفر از دانش آموزان ابتدایی انجام شده است

تعریف عملیاتی مفاهیم

مطالعه: از نظر لغوی یعنی اطلاع یافتن از چیزی یا ادامه نظر در آن در مفهوم نگریستن ودقت نظر در چیزی بای فهمیدن واگاهی یافتن از آن است ازاین رو مطا لعه همواره با نگارش ودقت وبافهم وآ گاهی همراه است.مطالعه گام نهادن در راهی است که اندیشهء آدمیان آن را ترسیم وهموار نموده است.البته مطالعه باید پویشی هدفدار وکوششی جهت دار باشد. (عبدالرحیم موگهی)

دانش‌آموز: از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می‌آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می‌رود. در یک نظام آموزشی، وقتی یک فرد می آموزد که «دیگران چه گفته اند و چه کرده اند» و برایش می گویند که «مسایل پیچیده ی یک علم را چگونه حل کرده اند» دانش آموز، دانشجو یا طلبه است. فقط از زمانی که خودش به مزر دانش می¬رسد و مسئله تازه¬ای را کشف یا حل می کند یک محقق و دانشمند است

 

انواع مطالعه

مطالعه ارجهت های گوناگون دارای انواع است.مطالعه فردی وگروهی- مطالعه عمومی وتخصصی-مطالعه اجمالی وتخصصی-مطالعه تحقیقی وانتقادی-مطالعه درونی وبیرونی

سوالات پژوهش

1- چه نسبتی میان مطالعه دانش آموزان ونمره ی ریاضی آنان  تغییروجود دارد؟

2- به چه میزان بین مطالعه دانش آموزان ونمره ی آنان رابطه وجود دارد؟

بررسی رابطه مطالعه دانش آموزان با نمرات ریاضی آنان در مقطع تحصیلی ابتدایی

مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم

چکیده

 

“*** هان سوم و مساله مهاجرت بی‌رویه روستایی تاکنون مسؤولان مملکتی در کشورهایج هان سوم با توجه به امکانات و روش‌های خاص خود با مهاجرت بی‌رویه روستایی برخورد کرده و سعی کرده‌اند با اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تعادلی را بین رشد صنعتی و پیشرفت اقتصادشهری با افزایش جمعیت شهری و در نتیجه مهاجرت بی‌رویه روستایی ایجاد نمایند؛امااغلب آن‌ها در یک تضاد سیاستی قرارگرفته‌اند. تضاد از این نظر که از یک طرف خود را ملزم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد شهری جهت ایجاد کار،مسکن،خدمات بهداشتی،حمل و نقل وغیره برای تازه‌واردان روستایی دانسته‌اند و ازطرف دیگر همین سرمایه‌گذاری‌ها خودشکاف و اختلاف سطح معیشتی بین شهر وروستا را وسیع‌تر کرده و باعث مهاجرتبیشتر می‌گردد. البته با اعمال این سیاستجمعا34000/ کار جهت کشاورزانبی‌زمین و بیکاران ایجاد گردید؛اما هنوزمشخص نگردیده که آیا سطح خالص اشتغال(یعنی مشاغل جدید منهای مشاغلی که درنتیجه مکانیزاسیون و یا هر عامل دیگری ازبین رفته‌اند)افزایش یافته است یا نه؟مثلابسیاری از کارخانجات به تعهد خود وفاکرده و تعداد کارگرانشان را افزایش داده‌انداما از بکارگیری افرادی که در نتیجه عواملمختلف کارشان را از دست داده بودند،خودداری می‌نمودند. 6 *** هاجرت روستایی:عامل یا مانع توسعهاقتصادی؟ نسبت جمعیت شهر و روستا درکشورهای جهان سوم و مقایسه آن باکشورهای پیشرفته صنعتی این تفکر را درمخیله‌ی گروهی از صاحب‌نظران اقتصاد توسعهایجاد نموده که اگر کشورهای جهان سومپیشرفت بایسته را در صنعت نمی‌نمایند،برایاین است که در این کشورها درصد عظیمی ازجمعیت در روستاها بسر می‌برند. خرداد 70

نقش عدم همدلی والدین بر بزهکاری نوجوانان

مقدمه

خانواده نقش سرنوشت‌سازی در تعادل رفتاری و بهنجارسازی جوانان و نوجوانان ایفا می‌نماید.بر این نکته طبیعتا جامعه‌شناسان و روان‌شناسان توافق نظر دارند.در این تحقیق نخست سعی کردیم‌ مفاهیم جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بزهکاری،بهنجاری و ناهنجاری و همدلی را مورد بحث قرار دهیم سپس با انجام یک تحقیق پیمایشی از طریق مقایسهء دو جامعهء سالم و خلافکار به تأثیر نظام‌ خانواده سالم بر بهنجار شدن فرزندان آن بپرداریم. خانوادهء سالم یعنی نظامی که در دوران آن همبستگی،عشق،علاقه،عطوفت،انسانیت و اخلاق حاکم‌ باشد.لذا در اینجا به تأثیر این عوامل بر روی رفتار نوجوانان پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:
“3-و بالاخره شاخص سوم،باهم بودن والدین با فرزندان است که این را نیز به صورت کمی از طریق میزان ساعاتی که نوجوانان با پدر و مادر خود به صحبت و همدلی می‌نشینند و یا نشسته‌اند، انداره‌گیری نموده‌ایم. لذا از نوجوانان دبیرستانی و همچنین‌ کانون این سؤال مطرح گردید که پدرتان چقدر به مادرتان علاقه دارد؟69%از نوجوانان دبیرستانی‌ اعلام داشتند که پدرشان در حد زیاد و خیلی زیادی به مادرشان علاقه دارد و تنها4%یعنی یک‌ نفر از آنها ادعا می‌نماید که پدرش به مادرش علاقه‌ای در حد متوسط دارد که احتمالا این مربوط به همان شخصی می‌گردد که پدرش و مادرش از هم طلاق گرفته بودند. بنابراین اگرچه قرائن‌ نشان می‌دهد که نوجوانان از اعلام بی‌علاقگی والدین‌شان نسبت به هم بالاخص آنهایی که‌ والدینشان باهم زندگی می‌نمایند اکراه داشته‌اند،اما تا همین‌جا نیز تفاوت شدید و بسیار معنادار میزام عشق و علاقه را در درون خانواده‌های این دو جامعه مشاهده می‌نماییم. جهت سنجش میزان همدلی والدین وقتی از نوجوانان سؤال می‌شود که پدر و مادرتان چه مدت‌ زمانی را در طی روز باهم می‌گذارنند،25%از نوجوانان کانون اعلام می‌نمایند که یک تا دو ساعت‌ و این نسبت درست برابر درصد نوجوانانی است که پدر و مادرشان باهم زندگی می‌نمایند. داده‌های این تحقیق نشان داد که در میان دختران ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران در مقایسه با دختران دبیرستانی میزان گسیختگی خانواده بسیار زیاد و میزان عشق و عاطفه و صمیمیت و همدلی بسیار پایین می‌باشد.”زمستان 84– نقش_عدم_همدلی_والدین_بر_بزهکاری_نوجوانان-292377_1828055

 

بررسی موانع عاملیتی موثر بر مشارکت سازمان یافته (مطالعه موردی تشکل های آب بران شهرستان بردسیر)

این پژوهش کمبود منابع آب های زیرزمینی و ساز و کارهای ایجاد آن را به عنوان مساله اجتماعی بر می شمارد و مشارکت اجتماعی سازمان یافته افراد محلی در برخورد با این مساله را به عنوان راهکار اصلی معرفی می کند. چارچوب مفهومی و نظری این مقاله بر پایه رویکرد عاملیتی استوار است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و از پرسش نامه پژوهشگر ساخته بهره گرفته از مصاحبه با 91 نفر است. اعتبار ابزار این پژوهش، از نوع صوری و سازه است، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. و همچنین برای تحلیل فرضیه ها از آزمون های F، t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها حاکی از وجود رابطه متوسط میان مشارکت اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی می باشد. در ضمن متغیرهای «خیر محدود» و «نوع الگوی تصمیم گیری در میزان استفاده از آب» تاثیر به سزایی بر مشارکت اجتماعی سازمان یافته جامعه مورد مطالعه دارد.

خلاصه ماشینی:
“چکیده کلید واژه ها: تشکل های آب بران ، عاملیت ، مشارکت سازمان یافته ، مشارکت محله ای مقدمـه در ادبیات توسعه ، شاید کمتر صاحب نظری باشد که به نقش مشارکت اجتماعی و مشارکت محلی تأکید نداشته باشد، هرچند که مباحث مشارکت سازمان یافته و مدرن در کشورهای در حال توسعه از قدمت زیادی برخوردار نمیباشد اما در کشورهای توسعه یافته از دهه ٦٠به بعد استادیار جامعه شناسی وعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران استادیارجامعه شناسی وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان این ادبیات گسترش چشمگیری یافته است و به لحاظ نهادی اهمیت خود را در میان دولتمردان ، برنامه ریزان و طراحان اجتماعی و شهروندان باز نموده است . اما، در چند دهه ی گذشته به طور وسیعی به رویکردهای مشارکتی در امر توسعه روی آورده شده است و آن را شرط لازم برای این امر دانسته اند و«با توجه به نقشی که برای عاملیت انسانی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی قایل میشوند، مشارکت در اشکال اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و حتی روانی در قالب نهادهای مشارکتی مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته است »(دهقان و غفاری، ١٣٨٤، ص ٦٩-٦٨)، و همچنین بسیاری از صاحب نظران از جمله پوتنام ١ (١٣٨٤) مشارکت و سرمایه اجتماعی را شرط لازم برای دموکراسی دانسته اند.

بررسی_موانع_عاملیتی_موثر_بر_مشارکت_سازمان_یافته1_(مطالعه_موردی_تشکل_های_آب_بران_شهر بردسیر

-9

بررسی تطبیقی انگیزه ی پیشرفت در بین طبقات اجتماعی شناسایی

در این مقاله برای بررسی وضعیت قشربندی اجتماعی در ایران از مدل قشربندی دکتر چلبی (1375) استفاده شد و دو طبقه بالا و عادی برای اجرای روش تطبیقی انتخاب گردید. در این پژوهش جامعة آماری کلیة کارخانه های شهرک صنعتی گرمسار بوده و انگیزة پیشرفت را در دو گروه مهندسان (یقه سفیدان یا کارمندان عالی رتبه فنی) و کارگران مورد مقایسه قرار دادیم. همچنین برای بررسی انگیزة پیشرفت از هفت شاخص استفاده شد: اولویت کار، سخت کوشی، ارزش موفقیت، استقلال از خانواده، برنامه ریزی، انگیزة درونی و انگیزة بیرونی. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که طبقة اجتماعی بر انگیزة پیشرفت فرد اثر می گذارد. به عبارت دیگر انگیزة افراد تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی است. با بررسی عوامل موثر بر انگیزة پیشرفت که عبارت بودند از: سطح آرزوها، عزت نفس، رضایت شغلی، شیوة تربیتی دوران کودکی و تقدیرگرایی و با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدیم که طبقه بالا نسبت به طبقه پایین از سطح آرزوها و عزت نفس بالاتری برخوردار بوده است، به همین دلیل این طبقه از انگیزه پیشفت بیشتری برخوردار بوده است

خلاصه ماشینی:
“به طورکلی باید گفت بوردیو معتقد است که برای بررسی انگیزة پیشرفت در طبقـات بایـد بـه سبک زندگی عادت واره های طبقات اجتماعی نگاه کنیم ، چون افراد از طریق ایـن عـادت واره هـا افکارو نظریاتشان را آشکار میکنند و به محرک های محیطی خود پاسخ میدهند. جدول شماره ی ١: تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل در تبیین انگیزه ی پیشرفت شدت مدل ١ مدل ٢ مدل ٣ مدل ٤ مدل ٥ 0/314*** 0/326*** 0/313*** 0/336*** 0/377*** سطح آرزوها (6/832) (7/476) (7/768) (7/461) (7/952) 0/124** 0/135 0/140** 0/146** 0/304*** عزت نفس (2/24) (2/549) (2/837) (2/868) (6/414) 0/196*** 0/208*** 0/205*** 0/178*** رضایت شغلی (4/212) (4/709) (4/992) (3/977) -0/063 -0/065 -0/068 تقدیرگرایی (1/198) (-1/307) (-1/38) -0/007 0/011 شیوه ی تربیتی منطقی (0/127) (0/218) پایگاه اجتماعی اقتصادی -0/016 والدین (0/347) (پایین = ١) جنسیت 0/053 (مرد =١) (-1/118) تأهل -0/061*** (مجرد =١) (-1/387) 0/43 0/42 0/42 0/37 0/29 R2 تعدیل شده R٢ 0/29 0/37 0/40 0/41 0/40 *با ٩٥%اطمینان معنادار است . ٤- از آنجا که انگیزة پیشرفت مستقیما به تفکر انسان ها مربوط میشـود و بـه دلیـل گـستردگی ابعاد مسئله بهتر است برای موشکافی بیشترو بهتـر از پـژوهش هـای بـین رشـته ای (از جملـه کارشناسان روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت ) استفاده شود تا این موضوع به صورتی علمی تر و گسترده تر مورد بررسی قرار گیرد.”

-بررسی_تطبیقی_انگیزه_ی_پیشرفت_در_بین_طبقات_اجتماعی-

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سلامت روان

این پژوهش به بررسی تاثیرات روابط اجتماعی که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی شبکه نام برده می‌شود، بر سلامت روان (جسمانی، اضطراب، کارکرد، افسردگی) می پردازد. مهم ترین عواملی که بر این پدیده تاثیر می گذارند عواملی هستند که روابط اجتماعی را متاثر می کنند (روابط غیررسمی افراد مورد توجه است). بهداشت روان افراد نیز اهمیت فراوان دارد. با وجود سلامت روان افراد قادرند به دور از تعارضات رفتاری عمل کنند، و این روند با وجود سرمایه اجتماعی ممکن می شود. محتوای سرمایه اجتماعی شامل ارزش‌ها، هنجارها و پیوندهای اجتماعی است که در روابط اجتماعی شکل می گیرد. بدین طریق افراد قابلیت های خود را افزایش می‌دهند و از حمایت های محیطی و اجتماعی موجود در شبکه های ارتباطی خود برخوردار می شوند. در این تحقیق، نظریه های مختلف سرمایه اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهیم، به ویژه ی نظریه ولمن در مورد مدل اجتماع رها شده و سلامت روان (نظریه شخصیت سالم). اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و با شیوه مصاحبه جمع آوری شد، جامعه آماری کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر ساری است که در سال 87 تعداد آن 4915 نفر بوده است. نمونه‌ی 300 نفری از طریق نمونه گیری لایه ای یا طبقه ای با احتمال متناسب با حجم استفاده شده است.سرمایه اجتماعی دارای ویژگی های ساختی، تعاملی و کارکردی است و بعد کارکردی (حمایت متقابل) مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش سلامت روان آزمون GHO استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که هر چه سرمایه اجتماعی افراد در بعد کارکردی بیشتر شود، سلامت روانی نیز افزایش می یابد. افراد شاغل و متاهل از سرمایه اجتماعی بالاتر و سلامت روانی بیشتری برخوردارند. زنان انواع زنانه تر حمایت (عاطفی) و مردان انواع مردانه تر حمایت (مالی، عملی، اطلاع رسانی) را فراهم می کنند.همچنین نحوه‌ی ادراکات و نگرش‌های افراد در مورد اعضائی که بر سلامت روان آنان موثر بوده است.

خلاصه ماشینی:
“براساس مقادیر Beta (این مقادیر استاندارد شده اند و امکان مقایسه و تعیین سـهم نـسبی هر یک از متغیرها را فراهم می سازند) معادله رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر بـه ایـن صورت است : سلامت روان = ٠/٤١ (صمیمیت ) + ٠/٥٥ (دریافت حمایت + عرضه حمایت یا حمایـت هـای متقابل ) + ٠/١٨ (پایگاه اجتماعی و اقتصادی ) + ٠/١٦ (وضعیت تأهل ) + ٠/١٤ (مقطع کاری ) جدول شماره ی ٤: آزمون همبستگی بین متغیرها مرحله متغیر B Beta مقدار T سطح معناداری ١ صمیمیت 0/081 0/41 7/78 0/000 ٢ دریافت حمایت 0/070 0/35 6/32 0/000 ٣ عرضه حمایت 0/068 0/25 6/1 0/031 ٤ پایگاه اجتماعی و اقتصادی 0/065 0/18 5/91 0/02 ٥ وضعیت تأهل 0/161 0/070 4/17 0/000 ٦ مقطع کاری 0/066 0/14 3/88 0/000 بحث و نتیجه گیری سلامت روانی به عنوان پدیده ای روان شناختی و اجتماعی ، نه تنها در کیفیـت روانـی تـک تـک افراد نقش دارد، بلکه زندگی سالم و مثبتی برای کـل افـراد جامعـه و در نتیجـه بـرای محـیط اجتماعی فراهم می کند. لـی وجـود شـبکه هـای خویشاوندی (لی و همکاران ، ٢٠٠٤: ٤١٤- ٣٩٩) و سیلوا و آلبک ١، نقش حمایت خـانوادگی را در رفع مشکلاتی چون آشفتگی اجتماعی ، از دست دادن خویـشاوندان و فاصـله جغرافیـایی بـا مبدأ مورد توجه قرار داده اند (سیلوا و آلبـک ، ٢٠٠١: ٣٠٦- ٣٢٠)؛ شـیریان هـم بـر درآمـد و ارتباط آن با سلامت روان (شیریان ، ١٩٩٣: ٢٦٩- ٢٨٥) تأکید دارد،

-بررسي رابطه سرمايه اجتماعي شبكه و سلامت روان

بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام 1388

در این مقاله تلاش بر این است نشان داده شود که مردم تا چه اندازه به پلیس اعتماد دارند و مهم ترین عوامل مرتبط با این اعتماد کدامند؟ از این رو ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و نظریه های موجود، دیدگاه زتومکا را برای تبیین مسئله برگزیدیم و برای تکمیل آن از نظرات جانسون، تونیس، زیمل و گافمن استفاده کردیم. این تحقیق با روش پیمایشی به شیوه پهنانگر وایستا و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. از بین افراد بالای 20 سال ساکن در شهر ایلام، تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری خوشه ای و نهایتا تصادفی (محلات چالیمار، سعدی و بانبرز) انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و تایید روایی ابزار پژوهش توسط استادان، پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ در برنامهspss محاسبه شد. اطلاعات نهایی در سطح توصیفی با فراوانی، درصد و نمودار و بعد استنباطی با آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه، اتا، پیرسون و کندال تائو b تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل (احساس امنیت، خصوصیات فردی، دگرخواهی) با میزان اعتماد افراد به پلیس رابطه معنی دار و مستقیم و بین متغیرهای سن و تحصیلات با اعتماد نیز رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:
“متغیرها و مقیاسهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها متغیر شاخص ها ( معرف ها) مقیاس سنجش اعتماد اجتماعی ١- صداقت (مطابقت رفتار با گفتار- راستگوئی در رفتار- امانت داری – صداقت ) ٢- صراحت (شیوایی کلام – به موقع بروز دادن احساسات – بجا منتقل کردن اطلاعات ) ٣- سهیم کردن (غم دیگران خوردن – با دیگران همراه شدن – شرکت در شادی مردم ) ٤- تمایلات همکاری جویانه (همرنگ جماعت بودن – همکاری کردن با دیگران – دارا بودن توانایی حل مشکل مردم ) ٥- اطمینان (توانایی حل مشکلات – داشتن توان روحی و روانی مناسب – قدرت تصمیم گیری ) رتبه ای وضعیت اقتصادی ١-میزان درآمد خانواده یا شخص ٢- میزان هزینه خانواده فاصله ای خصوصیات فردی ١- حالتهای چهره ٢- حرکات بدنی ٣- موقعیت کاری فرد ٤- ظاهر و قیافه ٥- رفتار و منش فرد رتبه ای جنسیت زن و مرد اسمی سن تعداد سالهای زندگی فرد فاصله ای سطح سواد بی سواد تا ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان تا دیپلم – کاردانی تا کارشناسی – کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه ای احساس امنیت ١-برخورد قاطع پلیس با مجرمان ٢- حضور به موقع پلیس در محل جرم ٣- احساس آرامش مردم ٤- کاهش آمار جرائم و مجرمان ٥- کاهش میزان نا امنی در جامعه رتبه ای مناسبات غیررسمی ١-خارج از محیط اداری درد دل کردن ٢- افراد را با اسم کوچک صدا زدن ٣- نشست و برخاست خانوادگی ٤- همراهی در کارهای ورزشی اسمی دگر خواهی ١-ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی ٢- برطرف کردن نیاز مالی دوستان ٣- مهیا کردن آرامش مردم رتبه ای اعتماد به تفکیک محلات ١- محله بالای شهر ٢- محله پائین شهر ٣- مرکز شهر رتبه ای توضیحات : معیار سنجش میزان هزینه و درآمد خانوار از نوع مقیاس فاصله ای است و برای آزمون فرضیه ها مقیاسهای رتبه ای نیز به کمی تبدیل شدند

بررسی_میزان_اعتماد_اجتماعی_مردم_به_پلیس_و_عوامل_مرتبط_با_آن_در_استان_ایلام_1388-

 

بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده های شاهد و ایثارگر با خانواده های عادی و عوامل موثر بر آن در استان گلستان

موضوع اصلی این تحقیق سرمایه اجتماعی است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. به طور خلاصه می توان گفت که سرمایه اجتماعی دارای دو جزء: پیوند و اعتماد است که این دو جزء بیانگر جنبه های کمی و کیفی در سرمایه اجتماعی هستند. هدف اصلی تحقیق مقایسه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در میان گروه های مورد مطالعه می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر و عادی ساکن در نقاط مرکز شهرستان در استان گلستان می گردد. نمونه آماری شامل 388 نفر می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه شاهد و ایثارگر و گروه عادی (194 نفر از هر گروه) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیرهای سن، جنس، تاهل، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی – اقتصادی، مصرف رسانه ای، نوع مذهب و قومیت به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص های اعتماد، مشارکت، روابط و پیوندهای رسمی و غیر رسمی، تعامل اجتماعی فردی و گروهی به عنوان متغیر وابسته (سرمایه اجتماعی) مورد توجه و سنجش قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بین سرمایه اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر استان با خانواده های عادی تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که سطح سرمایه اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر بالاتر از خانواده های عادی می باشد. مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی نشان می دهد که عضویت گروهی، مشارکت گروهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، تعامل اجتماعی و کنش های یاریگرانه در گروه شاهد و ایثارگر بالاتر از گروه عادی است. همچنین نتایج تحلیلی نشان می دهد که بین سن پاسخگویان گروه شاهد و ایثارگر با سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی دیده می شود، اما این همبستگی در میان گروه عادی دیده نمی شود. بین جنس و وضعیت تاهل پاسخگویان گروه شاهد و ایثارگر با سرمایه اجتماعی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. اما بین جنسیت و وضعیت تاهل با سرمایه اجتماعی در گروه عادی تفاوت چندانی دیده نمی شود. بین سطح تحصیلات پاسخگویان گروه شاهد و ایثارگر با سرمایه اجتماعی رابطه معکوس دیده می شود به طوری که هر چه سطح تحصیلات بالا می رود سرمایه اجتماعی کاهش می یابد اما بین سواد و سرمایه اجتماعی در گروه عادی ارتباط معناداری دیده نمی شود. همچنین متغیرهای مصرف رسانه ای، نوع مذهب، نوع قومیت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و وضعیت شغلی هیچ گونه تفاوتی در میزان سرمایه اجتماعی گروه های مورد مطالعه ایجاد ننمود.

-بررسی_مقایسه_ای_سرمایه_اجتماعی_بین_خانواده_های_شاهد_و_ایثارگر_با_خانواده_های_عاد